Privacyverklaring Snackbar Wip-in

Snackbar Wip-in vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beschermd. In deze privacyverklaring willen wij u graag op een transparante en heldere wijze uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Uiteraard houden we ons aan de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG). Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op!

 • Snackbar Wip-in
 • Dorpsplein 5 1759 GM Callantsoog
 • Telefoon: 0224 - 58 14 51
 • Email: info@wip-in.com

Doel van verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om een bestelling te kunnen opnemen via onze app of u de gelegenheid te geven het sollicitatieformulier in te kunnen vullen via onze website. We zullen alleen persoonsgegevens verwerken die we minimaal nodig hebben.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

 • Voor de app:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Voor de online bestelling:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Voor het sollicitatieformulier:
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Bankrekeningnummer

Wie gaan uw gegevens verwerken?

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door Snackbar Wip-in en onze accountant. Waar nodig zullen we verwerkingsovereenkomsten afsluiten met partijen waar uw persoonsgegevens aan worden verstrekt.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De volgende maatregelen zijn getroffen:

 • - Uw gegevens die online worden bewaard en verwerkt worden beveiligd met een beveiligde verbinding (SSL-verbinding);
 • - Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat;
 • - Onze online platvormen worden beveiligd met zo complex mogelijke wachtwoorden die periodiek worden gewijzigd;
 • - Waar mogelijk gebruiken wij tweetraps authenticatie voor een nog betere beveiliging
 • - Ons kantoor is afgesloten
 • - De wachtwoorden voor Dropbox worden regelmatig gewijzigd
 • - Onze virusscanner wordt regelmatig up to date gehouden

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

De gegevens van het sollicitatieformulier worden bewaard zolang de medewerker in dienst is en zolang de wet dit vereist.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of wijzigen?

Stuur ons een e-mail en wij zullen u dan inzage geven in uw persoonsgegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen.

Recht om een klacht in te dienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u ons een mail sturen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Zonder uw gegevens kunnen we voor u geen online bestelling uitvoeren via de app of kunt u niet via de website solliciteren. Wij hebben dan ook geen mogelijkheid om contact met u opnemen over de sollicitatie. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Snackbar Wip-in weer in te trekken.

Contact img

Jetzt bestellen!